Sjø- og havfiske

Januar

Selv om vi har færre gjester i vintersesongen, er det ingen mangel på fisk! Den beste fisken i vintersesongen er helt klart torsken, men kveite, lyr (av og til), sei, samt hvitting og flatfisk finnes også.

Fiskene er i godt bitehumør og de foretrekker nå terreng som ligger nærmere kysten, og dermed også nærmere anleggene våre. Det gjør at veien hjem er kortere dersom været skulle skifte, og hvis du har lyst kan du til og med prøve fiskelykken fra land!

Hvis silda er i nærheten, så er torsk og andre arter svært aktive, noe som ofte resulterer i god fangst.

På kveldstid er sjansen stor for at du får oppleve nordlyset, dersom himmelen er klar.

Februar

Forholdene i februar er stort sett de samme som i januar. Fisken er nær kysten og forbereder seg på gytesesongen. De er fortsatt i godt bitehumør.

I siste halvdel av februar kan man være heldig å treffe på en større torsk som har blitt med i stimen. I februar kan man også fange torsk og andre arter ved å fiske fra land. Dagene blir gradvis lengre, noe som selvsagt betyr mer tid til fiske!

Mars

Nå beveger skreien (gytetorsk) seg langs kysten. Selv om disse fiskene ikke er lette å få tak i, er de ofte store hvis du først får kloa i dem.

I likhet med laksen, når den trekker opp elvene for å gyte, er ikke gytetorsken i godt bitehumør, fordi de forbereder seg til gytingen. Likevel kan du være heldig. Det som ofte er den beste måten å få torsken til å bite på i mars, er å erte den til den biter. Dette krever tålmodighet, og spørsmålet er hvem som mister tålmodigheten først, torsken eller fiskeren. Fiskedybdene avhenger av vanntemperaturen, typisk varierer de fra 25 m til 80 m, noen ganger enda dypere.

Fordelen på denne tiden av året, er at fisken ofte står rett foran våre anlegg. Kjøreavstander på bare 500 m er ikke uvanlig. Å finne stimene er relativt enkelt, siden stimene er enkle å se og identifisere på ekkoloddet.

April

April ligner på mars. Fisken er i ferd med å gyte. Artsmangfoldet vokser imidlertid og i tillegg til torsk finnes nå også sei, lysing og hyse. Fiskere som bruker naturlig agn har en sjanse til å få fine langer, hvitting og flyndre.

Er du heldig kan du også få tak i kveite. Dersom været tillater det, kan det lønne seg å gå utenfor skjærgården.

Mai

Endelig blir dagene lengre og været varmere, og fisket kommer for alvor i gang. Fisket flytter seg mer og mer til grunnere vann, og til bankene på storhavet.

Du kan fortsatt finne fisk på 80-120 meters dybde, men flertallet av fisken finner du nå mellom 20 og 40 m.

I mai bugner det av liv i havet! Det starter med algene, så kommer alle smådyrene, og de er de perfekte måltidene for matfisken vår.

Nå er det ikke vanskelig å fange fisk, for etter gytesesongen er de sultne og spiser for å ta igjen vekten de hadde før gytinga. Det er også den tiden på året det fanges mest kveite – her er det ingen garanti, men du kan være heldig! Vi ser kveite nesten hver dag fra mai til ca. midten av juni, selv om vi ikke kan konkurrere med størrelsen på de monsteraktige kveitene lenger nord i Norge.

Utvalget av fisk er nå veldig bredt, fra torsk, sei, brosme, lange, hyse, uer, breiflabb (hvis du er heldig), alt er der.

Juni

I juni er nettene lyse, og du kan fiske døgnet rundt! Fisket er veldig «enkelt», og du kan bruke små pilker eller gummifisk, på en lett snellestang, på grunt vann mellom 20 og 40 meters dybde.

Spesielt lyr er veldig mottakelig for denne typen fiske. I tillegg kan du få torsk, sei og hyse på de samme stedene, altså ved grunt vann, enten langs kysten eller ute på bankene.

I tillegg kan det være verdt å prøve fisket inne i Brandsfjorden. Når småsilda trekker inn i fjorden, følger ofte seien etter, og da kan vi oppleve dager med så mye fisk at vi ikke vet hvor vi skal gjøre av alt! Her varierer fiskedybden fra 80 m – 140 m.

Juli

Fortsatt har du hele døgnet til å fiske, selv om dagene blir noe kortere mot slutten av juli. Fisket er svært godt! Det viktige i juli er å holde et øye med vanntemperaturen. Seien tåler varmere vann godt, mens torsken og andre fiskearter kan finne på å trekke til dypere vann for å unngå varmen. 

Fisken du har dratt opp er heller ikke særlig glad i varmen og solsteken. Det er deilig å fiske i t-skjorta, men pass på å gå tidlig nok i land, slik at fisken din ikke blir bedervet.

Skal du på langtur kan du forberede deg på denne utfordringen med å ta med fryseposer med is, eller som en nødløsning kan du legge fuktige håndklær over fisken, og helle kaldt sjøvann over av og til.

I juli kan du fiske både innaskjærs, på bankene og i fjordene.

August

Hvis sommeren har vært veldig varm og vanntemperaturen bikker 20°C, kan fisken holde seg på dypt vann. Enkelte år har vi fått torsk ned på 150 meters dyp. Det er derimot sjelden vannet blir så varmt, vanligvis er sjøen mellom 16 og 18°C i august.

Fra august begynner det å bli sesong for uerfiske. Uer kan fiskes hele året, men fra august samler den seg i større og tettere stimer. De finner du på de bratte kantene, på dybder fra 150 til 200 m.

September

Sommeren går mot slutten, men sjøen er fortsatt varm. Derfor er fisket ganske likt som i august. Siden det er høst, endrer været seg raskt, og det er veldig viktig å sjekke værmeldingen før du drar ut. Uerfisket fortsetter på samme dybde som i august, og sei kommer ofte som en kjærkommen bifangst. Nå kan man også prøve seg på brosme og lange. Du kan få både brosme og lange hele året, men da er det som regel som en bifangst ved pilkefiske på «normalt» dyp.

Siden fisket foregår på noe dypere vann nå, øker sjansen for at fisken du får er noe større. Fra tid til annen kan du få store langer, selv om du sjelden får store mengder lange. Det kan også ha noe med å gjøre at det ikke fiskes så ofte etter lange. Dybden her ligger på mer enn 150 m, og som regel er det best resultat å fiske på kantene. Kantene innaskjærs kan også være verdt å prøve.

Oktober

Sjøen kjøles sakte ned igjen, men det er fortsatt varmt nok til å oppleve godt fiske. Fisken står fortsatt ved kanten. Fiskerens største fiende er nå været. Du bør alltid forvente vind, og det kan blåse flere uker i strekk hvis du er uheldig. Det gjelder å følge godt med værmeldingen, og ser det bra ut, er det bare å ta turen til oss for å prøve fiskelykken! Ring oss i forveien, så er vi klare til å ta imot deg. På denne tiden av året har vi som regel ledig kapasitet på anlegget. Alle de vanlige fiskeartene fanges fortsatt på sine vanlige steder i oktober.

November

Fiske funker også i november! Dagene er korte og faren for dårlig vær er stor. Men vi har hatt gjester i november som har vært heldige med været, og har fått ganske god fangst! En gang skulle vi ut for å avslutte sesongen, og vi dro ut for å fiske småsei til agn. Vi fikk ca. 3 kg agn, som vi delte i biter og brukte for å fiske brosme og lange kort tid etter, noe vi lyktes med – alt er mulig!

I tillegg kan november by på mer enn bare fiske, f.eks. nordlys. November har også mer å by på enn fiske, f.eks.  nordlyset.

Desember

Dette er tiden på året der dagene er kortest. Selv om få turister kommer til Norge for å fiske nå, kan det lønne seg å gi det et forsøk. Freden, stillheten, nordlyset, og de korte avstandene til fiskestimene opplever du nå.

Noen fiskearter samler seg nær kysten. Det er ikke lenger så stor variasjon i hvilke arter du får, men torsk, hyse, kveite, hvitting, og noe lyr, sei, og flyndrearter er å få tak i. Hver gang vi har hatt fisketurister på besøk i desember, har de stort sett dratt hjem blide og fornøyde.