Fiskearter

Torsk

Torsken er en veldig vanlig fisk på Bessaker. Den forekommer i nesten alle størrelser. Fra minimum 47cm til ca. 1,20m blir den fisket, men større enn 1m er ikke vanlig.

De fleste veier mellom 3kg og 5kg. Til å få stor torsk, bør du se etter stimer av små sei og fisker blant denne. De vanligste sluk er pilker, og gummifisk. Torsk kan du fiske året rundt på Bessaker.

Sei

Sei er trolig den mest forekommende fisk i vårt område, særlig de mindre eksemplarer er present i store tall. Fisk opp til en kilo svømmer rundt i store stimer, og er det viktigste næringsgrunnlag for større fisker, som holder seg opp mellom svermene. Sei kan bli stor 1,20m på Bessaker!

Men denne fiskene er sjeldne, eksemplarer av rund en meter blir tatt hvert år, men blir ikke fått masse vis. Man kan godt fiske sei med sluk som pilker eller gummi fisk. Fisking på sei mellom 2kg til 6kg er mulig fra midten av april, og kan gå videre inn i november.

Lyr

Lyr er også en svært vanlig forekommende fisk her. Det ble fisket lyr utenfor Bessaker opptil 12kg! Men du kan ikke regne med slike størrelser hele tiden. Lyr som veier over 9kg blir lagt på vekta hvert år, men det er ikke så vanlig. Fisk mellom 2,5 kg og 5 kg er normal.

Som agn er alt brukbart fra pilker, gummimakk, gummi fisk, til naturlig agn. Mest lyr blir fisket i sommermånedene, men kan forekomme fram til november, og også i mars, alt avhengig av vær og vanntemperatur.

Hyse

Hyse finnes ikke så mye som torsk, sei eller lyr i området rundt Bessaker, men blir fisket i tilstrekkelige mengder. Ofte er stimene nærmere land og ikke så langt ut.

Du kan fiske på hyse godt med naturlig agn f.eks. fjæremark, reker eller småe biter av fisk.

Hvitting

Hvitting er en utrolig vel smakende fisk, som ikke blir så stor. Han forekomme heller ikke i massene her. Ofte er det bifangst når du fisker på hyse eller lysing. Det kan være veldig lønnsomt å fiske med naturlig agn, selv om en større hvitting ikke sier nei til en pilker.

Hvitting opp til 65cm ble fått noen gang. Normal størrelse er mellom 35cm og 50cm. Man kan fisker på hvitting hele året.

Lysing

Lysing er blant de mest smakfulle fisker som Norge har å tilby, men den er sjelden. Det vil alltid bli fanget noen hele året, men du kan ikke forvente å få denne fisken på kroken. Og så er overraskelsen mye større når det skjer.

Om høsten, spesielt i september og oktober, kommer lysing i stimer for å gyte utenfor kysten. Da kan du fiske med naturlige agn og hvis du har funnet det rette stedet, kan du oppleve magiske øyeblikker. Det ble fisket lysing her hvert år som var over 1m lang, men for vanlig har den gjennomsnittlig størrelse fra 60cm til 80cm.

Lange

Lange er en fisk som kan bli ganske stor. Den kan bli fisket hele året hos oss. Leng på 1,75 m og 30kg ble fått på stang, men det er ikke så lett fordi det er veldig lokalt, og du bør ikke forvente å få en av de store. Men lange opp til 1m er alltid mulig.

Ofte er den bifangst, men lange kan bli fått bedre med naturlig agn. Å fiske litt dypere og med større agn, øker sjansene på større eksemplarer.

Brosme

Brosme er en vanlig fisk her. Den kan fåes i ordentlige størrelser, 1 meter og 10kg ble fisket. Normal størrelse er 50cm til 70cm. Dessverre har brosme et dårlig rykte blant sportsfiskere, fordi den har ofte parasitter, men det er på ingen måte sånn bestandig. I tillegg har brosmen et vel smakende, hvitt og fast kjøtt!

Brosme får man på pilker og enda bedre på naturlig agn. Hvis du ønsker å unngå brosme bør du fiske et par meter over bunn, pga denne fisken bare motvillig forlater sin plass på bunnen. brosme kan fiskes her hele året.

Uer

Denne arten finnes mye her. Det finnes to typer, den lille uer som ikke blir større enn 20cm og den større sorten som er av interesse for sportsfiskere og den veier mellom 1kg og 1,5 kg. Det blir også exemplarer på 2 kg fått, men det er sjeldent. En uer av denne størrelsen er meget gammel.

Uer kan  fiskes både med pilker, gummimakk, og med naturlig agn. Fra tidlig vår til langt innpå høsten får man uer, men den beste tiden er høsten. Interessant å vite er at denne fisken føder levende unger.

Steinbit

Steinbit er ikke vanlig i vårt området, men den finnes. Eksemplarer opp til 8kg har blitt fisket. Den normale størrelsen er mellom 1,5 kg til 3 kg. Denne fisken går best på naturlige agn med biter av kamskjellkjøtt eller fiskefilet, men av og til får man steinbit også på en vanlig pilker.

Stort sett har steinbiten sine territorier nær land og sjeldne utenfor kysten. Største sansynnlighet for å få en slik fisk er fra tidlig vår til juni.

Breiflabb

Breiflabb er ikke så sjelden her som man kanskje tror. Men denne fiskene er dessverre vanskelig å fiske målrettet på, fordi de ligger bare på bunn og venter på mat, men dem svømmer aldri aktiv til agn.

Det er faktisk agnet som må treffe fisken rett på hodet eller komme nær dette, da får man denne fisken som regel. Om det er kunstig eller naturlig agn spiller ikke en stor rolle. Så mange som var så heldig å få en sånn fangst, beviser at breiflabbbestanden er bra.

Det ble fisket eksemplarer på over 15 kg med stand, mens yrkesfiskere får enda større. Breiflabb kan lures med litt lykke fra april til oktober.

Kveite

For noen år siden var kveite et sjeldent syn i fiskekassene her. Dette har forandret seg de siste årene. Det er fortsatt ikke sånn at man får kveite hver dag, men det blir mer og mer.

De fleste kveite her veier opptil 10kg. Eksemplarer på over 20kg blir fisket hvert år, men det er ikke så mange i denne vektklassen. Og så finnes det selvfølgelig enda større, en kjempe på 80kg ble fraktet inn til kaia av en heldig gjest en gang. Yrkesfiskere har fått kveite på 180kg.

Som agn kan egentlig brukes alt som passer i munnen av kveita. Både pilker, gummi fisk, og naturlig agn, spesielt gummi fisk er å anbefale for målrettede turer på kveite. Du kan får kveite hele året hos oss.

Rødspette

Bessaker har en veldig god flatfiskbestand og det er rett ved anlegg. Det viser seg ganske ofte når turer pga vind ikke er mulige og folk fisker nær land. Men denne fisken er veldig spesiell noen ganger, den ene dagen får man dem ganske lett og neste dag får du ingenting på samme plassen.

Det ble fisket rødspette med 60cm og opptil 3 kg. Men normale størrelser er mellom 35cm og 50cm. Flatfisk får man nesten bare med naturlig agn (fjæremark, reker eller små biter av fiskefilet som brukes).

Rødspette kan fiskes hele året, men er fredet fra 1.mars til juni/august.

Flyndre

Alt er som er skrevet om rødspette, gjelder også til flyndre. De samles på samme plasser og dem liker samme agn.

Flyndre blir ikke så stor som rødspette, men ble fått opp til 50cm. Den normale størrelsen er 25cm til 40cm. Flyndre kan fiskes hele året.

Gapeflyndre

Det er siste fisken i flyndrefamilien som er interessant for sportsfiskere. Alt som skrevet på rødspette og flyndre er også gyldig for gapeflyndre. Det er den minste av disse tre flyndresorter.

Gapeflyndre er sjelden større enn 35cm. Du kan fiske det hele året.

Makrell

En av våre sommergjester er makrellen. Denne vakre fisken kan dukke opp i svært store stimer utenfor kysten vår. Makrellen er en populær matfisk, men er også utmerket som agn. Det ble fisket makrell opp til 1,5 kg, men de fleste av dem er mindre.

Som sluk brukes makrellhekkle med små pilker, eller bare en enkel sjøørretblinker. Makrell kommer til oss‌‌ fra slutten av mai til oktober, litt avhengig av vanntemperaturen.

Sild

Sild blir ikke fått så ofte på stang på Bessaker. Selv om yrkesfiskere fisker sild på våren og høsten er det ikke noe store mengder. Men at det er sild her, vil du legge merke til når du ser at sei eller torsk har sild i magen når man undersøker mageinnholdet.

Ofte blir unge sild spist av større fisker. Som sluk kommer faktisk bare sildhekkle i bruk. Sild finnes her hele året.

Horngjel

Horngjel er en fisk som ikke ble fått her før, men siden noen år, er denne fiskene fanget regelmessig i høst. Du kan se de svermer på overflaten rane, kan dette lett forveksles med en skole av makrell fisk. Det forekommer i størrelser opp til 80cm.

For sluk, er makrell -eller sildhekkle brukt med sjøørretblinker. Horngjel fanget i august og september.

Laks

Laksen er en svært ettertraktet matfisk, men er ikke ofte fanget. Han kan bli fanget gjennom hele sommeren i elvene (bare med lisens), men også i havet. På benkene foran kysten er det meste opp til få senket eller utilsiktet bifangst i sluket. Det kan også være målrettet fange tett fra land. Som sluk til sjøørret sluk og naturlige agn er som reker, mark eller biter av fisk på dupp.

Laksen er en svært lunefull fisk hvor du må være forberedt på alt. Det hender at man få tre stykker i en time og deretter ingenting for dager igjen, selv om fisken er å bli sett. Laks kommer i vekter opp til ca 10kg med oss før, men de fleste veier rundt 3kg. Han var allerede fanget tidlig på våren og høsten, er den beste tiden, men om sommeren. Det samme gjelder for sjøørret, men forblir smålere. Det vil bli fanget nå og igjen i vekter opp til 3kg.

Knurr

Denne karen bærer hans navn riktig, fordi han virkelig kan knurre. Han er en sporadisk bifangst i land fiske. Den knurr er en art som fortsatt er ganske små, men ble fanget allerede i størrelser opp til 50cm. Dens kjøttet smaker veldig bra og er en delikatesse i flere land.

Han blir tatt med naturlige agn som fjæremark, reker eller små biter av fisk, men større exemplarer prøver også noen ganger ta en pilker. Han blir lurt trill rundt av våren til høsten gjentatte ganger.

Ulke

Ulke er en art fisk som ikke bli større en knapt 35cm. Denne fisken er også sjelden fangst kysten fiske og er fanget på samme agn som knurr.

Denne stikkende karen er ganske uinteressant for kjøkkenet. Han er fanget av og til fra vår til høst.

Leppefisk

Leppefisk er veldig pen, ofte fargerike, iriserende fisk. De er fortsatt små og ikke overstige 40cm mark sjeldne. De brukes ofte i lakseanlegg som pusserfisk, som de bite av parasitter som lakselus fra laks. De er ikke interessant for kjøkkenet.

Om sommeren er de bifangst i fjæra fiske og er tidvis fanget fra juli til september. Agn er de samme som i knurr og ulke.